Định cư úc diện du lịch – thăm thân nhân và chữa bệnh

Tư vấn miễn phí: 028.3833.8888 - 0976.694.599

Định cư Úc du lịchđịnh cư úc diện thăm thân nhânđịnh cư úc diện chữa bệnh giúp bạn có thể sang úc định cư trong khoảng thời gian ngắn hạn từ 3 đến 12 tháng.

Định cư úc diện du lịch - thăm thân nhân và chữa bệnh

 • Visa 676 – Du lịch: Cho phép các bạn đến thăm Úc trong kỳ nghỉ hoặc giải trí, hay thăm gia đình, nười thân hoặc bạn bè. Visa này cũng có thể được dùng cho mục đích không làm việc ngắn hạn bao gồm cả việc học tập dưới 3 tháng. Hiện nay visa 676 này đã đóng lại và không tiếp nhận hồ sơ mới kể từ ngày 23/3/2016 và thay thế bằng visa mới Visa600 – Du lịch (Visitor visa)

Điều kiện để được cấp Visa 600:

 • Có lý do đi du lịch chính đáng.
 • Thỏa mãn điều kiện về mặc tài chính.
 • Thỏa mãn những điều kiện khác về mặc sức khỏe và tư cách nếu Bộ di trú yêu cầu.

Visa 679 – Du lịch có bảo lãnh: Dành cho các du khách đến Úc để đi nghỉ hay thăm viếng gia đình, người thân và được bảo lãnh bởi thân nhân đang định cư tại Úc. Visa này đã đóng kể từ ngày 23/3/2013 và cũng được thay thế bằng visa 600 theo dòng Người thân bảo lãnh (Sponsored Family stream)

 Điều kiện để được cấp Visa 600:

 • Người bảo lãnh phải có đủ điểu kiện theo quy định
 • Bạn có ý định thực sự thăm gia đình, người thân ở Úc hay đi nghỉ.
 • Thỏa mãn các điều kiện khác về sức khỏe và tư cách nếu Bộ di trú yêu cầu.

ĐỂ LÀ NGƯỜI BẢO LÃNH XIN THỊ THỰC, BẠN PHẢI ĐỦ CÁC ĐIỀU KIỆN DƯỚI ĐÂY:

 • Là công dân Úc hoặc cư dân vĩnh viễn tại Úc
 • Phải là người từ 18 tuổi trở lên
 • Đã định cư ở Úc trong một thời gian thích hợp, thường là 2 năm trở lên

Bạn cũng phải là một trong số những người sau:

 • Họ hàng, ngươi thân, dòng họ (người phối ngẫu, cha/mẹ, con, anh/chị/em ruột, ông/bà, cháu, cô, bác, cháu trai, cháu gái, hoặc những người trên theo quan hệ nhận nuôi hoặc mối quan hệ có được sau khi tái hôn)
 • Thành viên của quốc hội Úc (khối Commonwealth, tiểu bang hay vùng lãnh thổ)
 • Một người được ủy quyền đại diện bộ hay cơ quan của khối Commonwealth, tiểu bang hay vùng lãnh thổ.
 • Thị trưởng của chính phủ địa phương.
 • Không có điều khoản cho vợ hoặc chồng chưa cưới, anh chị em họ hoặc bạn bè, người thân là người bảo lãnh xin thị thực này.

Visa 675 – Chữa bệnh ngắn hạn: Được thiết kế để cho phép những bệnh nhân đến nước Úc để khám và điều trị hoặc tư vấn y tế ngắn hạn. Có thời hạn kéo dài khoảng 3 tháng và sau đó nếu bạn vẫn còn muốn ở lại điều trị y tế tại Úc thì phải xin gia hạn.

Visa này hiện không tiếp nhận hồ sơ mới kể từ ngày 23/3/2016 và được thay thế bằng visa 602 – Chữa bệnh (Medical Treatment)

Điều kiện để được cấp Visa 602:

 • Bạn phải có điều trị hay tư vấn được xác nhận tại Úc hoặc chăm sóc người bệnh.
 • Thỏa mãn điều kiện về mặc tài chính.
 • Thỏa mãn các điều kiện khác về mặc sức khỏe và tư cách nếu Bộ di trú có yêu cầu.

 

Tư vấn miễn phí: 028.3833.8888 - 0976.694.599

Bài viết mới