Làm thế nào chứng minh trình độ tiếng anh khi xin visa định cư úc theo diện tay nghề

Tư vấn miễn phí: 028.3833.8888 - 0976.694.599

Trình độ tiếng anh là một yêu cầu bắt buộc và là yếu tố khá quan trọng khi bạn nộp đơn xin visa diện tay nghề. Chính vì thế mà phapluat360 sẽ hướng dẫn các bạn cách để chứng minh trình độ tiếng anh khi xin visa định cư úc theo diện tay nghề.

Làm thế nào chứng minh trình độ tiếng anh khi xin visa định cư úc theo diện tay nghề

 1. Trình độ competent:

Nếu bạn  muốn xin visa diện tay nghề Úc bạn phải chứng minh được rằng bạn có đủ khả năng giao tiếp ngôn ngữ bằng tiếng Anh (competent English), bằng việc bạn phải cung cấp những bằng chứng đáp ứng một trong những điều khi xin visa diện tay nghề sau đây:

 • Bạn phải chứng minh được rằng bạn có hộ chiếu hợp lệ Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Canada, New Zealand hoặc Cộng hòa Ireland hợp lệ hoặc bạn phải là công dân của quốc gia đó.
 • Điều kiện bắt buộc bạn phải đạt ít nhất IELTS 6.0 cho từng kỹ năng như (nói, đọc, nghe và viết)
 • Đạt điểm ‘B’ trở lên trong mỗi một kỹ năng cho kỳ thi OET.
 • 12 điểm là điểm tối thiểu bạn phải đạt được đối với kỹ năng nghe, 13 điểm đối với kỹ năng đọc, 21 điểm cho kỹ năng viết và 18 điểm cho kỹ năng nói.
 • và 50 điểm là điểm tối thiểu bạn phải đạt được trong từng kỹ năng như (nói, đọc, nghe và viết) theo hệ thống PTE
 • Về CAE bạn phải đạt 169 điểm cho từng kỹ năng như (nói, đọc, nghe và viết) quy định này đã được thực hiện vào ngày hoặc sau ngày 01 /11/2015 trước ngày đơn xin thị thực.
 • Những điều kiện trên phải được thực hiện trong vòng 3 năm ngay trước khi nộp visa ứng dụng.
 1. Trình độ proficient:

Để chứng minh rằng bạn có đủ điều kiện theo yêu cầu về  khả năng  trình độ tiếng Anh thành thạo, bạn phải cung cấp những bằng chứng đáp ứng một trong những điều dưới đây:

 • Điểm IELTS 7.0 trở lên cho từng kỹ năng như(nói, đọc, nghe và viết)
 • Đạt điểm ‘B’ trở lên trong mỗi một kỹ năng cho kỳ thi OET.
 • 24 điểm trở lên cho kỹ năng nghe, 24 điểm trở lên cho kỹ năng đọc, 27 điểm trở lên cho kỹ năng viết và 23 điểm trở lên cho kỹ năng
 • 65 điểm trở lên cho từng kỹ năng như (nói, đọc, nghe và viết) được thực hiện theo hệ thống PTE đã được thực hiện trong vòng 3 năm ngay trước khi nộp visa ứng dụng.
 • 185 điểm trở lên đối với từng kỹ năng (nói, đọc, nghe và viết) đã được thực hiện vào ngày hoặc sau ngày 01 /11/2015 trước ngày đơn xin thị thực.
 • Những điều kiện trên đã được thực hiện trong vòng 3 năm ngay trước khi nộp visa ứng dụng.
 1. Trình độ Superior:

Bạn muốn chứng minh trình độ tiếng anh củ bạn cao cấp, bạn phải cung cấp những thông tin cụ thể cũng như những bằng chứng đáp ứng một trong những điều sau đây:

 • Đạt  IELTS 8.0 trở lên cho từng kỹ năng như (nói, đọc, nghe và viết)
 • Điều kiện bạn phải đạt điểm ‘A’ trong mỗi một kỹ năng cho kỳ thi OET.
 • Bạn phải đạt 28 điểm trở lên nghe, 29 điểm trở lên đọc, 30 điểm trở lên   viết và 26 điểm trở lên  nói.
 • Đạt 79 điểm trở lên cho từng kỹ năng (nói, đọc, nghe và viết) đưuọc thực hiện theo hệ thống PTE và đã được thực hiện trong vòng 3 năm ngay trước khi nộp visa ứng dụng.
 • Bắt buộc bạn phải đạt ít nhất 200 điểm cho từng kỹ năng như (nói, đọc, nghe và viết) và đã được thực hiện vào ngày hoặc sau ngày 01 /11/2015 trước ngày đơn xin thị thực.
Tư vấn miễn phí: 028.3833.8888 - 0976.694.599

Bài viết mới