Những điều cần biết về Bảng kiểm tra cân bằng gia đình tại Úc

Tư vấn miễn phí: 028.3833.8888 - 0976.694.599

Để biết mình có vượt qua kiểm tra cán cân gia đình hay không thì bạn có thể tham khảo những thông tin sau đây:

Chính phủ Úc đưa ra một số yêu cầu đối với những người được công nhận là sống vĩnh viễn tại Úc thông qua bài kiểm tra cán cân gia đình. Cụ thể là:

  • Gia đình bạn phải có ít nhất một nửa số con sống lâu dài ở Úc
  • Hoặc tổng số con của bạn sống lâu dài ở Úc hơn bất kỳ nước nào khác.

Điều kiện để con của bạn được tính là sống vĩnh viễn tại Úc:

  • Một là công dân Úc
  • Hai là thường trú nhân Úc
  • Ba là công dân New Zealand đủ điều kiện.

Những điều cần biết về Bảng kiểm tra cân bằng gia đình tại Úc

Để được tính trong bảng cân đối gia đình người con phải hội tụ những điều kiện gì?

 Trong cán cân kiểm tra gia đình, tất cả trẻ em (bao gồm cả con riêng và con nuôi) đều được tính. Trong các trường hợp hạn chế dưới đây người con không được tính là:

Thứ nhất được loại bỏ quyền nuôi dưỡng của cha mẹ bằng cách nhận con nuôi hoặc lệnh của tòa án

Thứ hai được đăng ký của UNHCR là người tị nạn và sống trong một trại điều hành bởi UNHCR

Thứ ba sống trong một đất nước mà họ bị đàn áp hoặc lạm dụng quyền con người và không thể được đoàn tụ với cha mẹ của họ ở một nước khác.

Thứ tư đã chết.

Các nước khác ngoài nước Úc tính thường trú như thế nào?

 Những trẻ em được coi là của nước khác ngoài Úc khi đối tượng trẻ em đó cư trú ở ngoài nước Úc.

  • Nếu không thể xác minh hoặc chưa biết được nơi ở của trẻ em thì được coi là cư dân của đất nước được biết đến là nơi cuối cùng mà họ thường trú.
  • Trước khi đi du lịch đến Úc, những trẻ em ở Úc trên cơ sở tạm thời được coi là đối tượng cư trú của nước mà trước đây họ đã sống. Trẻ được đưa đến cư trú tại nước mà họ có quyền công dân nếu họ không có quyền hợp pháp để trở về nước đó,.

Bảng kiểm tra cân bằng gia đình

Dưới đây là bảng đưa ra một số ví dụ về gia đình với số lượng người con khác nhau. Qua đó thấy được  tình trạng định cư tại úc của trẻ em ảnh hưởng đến cán cân gia đình.

 

Tổng số người conSố lượng người con thường trú tại ÚcSố lượng con thường trú ở

nước ngoài Úc

Có vượt qua cân bằng gia đình hay không
Country ‘A’Country ‘B’

 

Country ‘C’

 

Country ‘D’

 

11
211
312Không
3111Không
422
41111Không
4121Không
511111Không
52111
532
6222Không
Tư vấn miễn phí: 028.3833.8888 - 0976.694.599

Bài viết mới