Quyết định mới về công nhân làm việc trên tàu thuộc định cư úc phải có thị thực

Tư vấn miễn phí: 028.3833.8888 - 0976.694.599

Tòa án tối cao đã nhất trí cho rằng một quyết định của Bộ trưởng căn cứ theo Điều S.9A (6) của Luật Di Trú là không hợp lệ. quyết định đã được công bố vào ngày 31/8/2016.

Quyết định mới về công nhân làm việc trên tàu thuộc định cư úc phải có thị thực

Quá trình xác định việc quyết định mới này là kết quả của việc một số người  không có quyền và nghĩa vụ là công dân Úc. Những người này làm việc trên tàu có liên quan và những cấu trúc nổi không còn bị áp dụng những chế độ thị thực vì được coi là không có trong vùng di cư.

Sự tranh chấp ý kiến của Liên minh hàng hải và  những công nhân ngoài khơi ở Úc đã tìm kiếm một tuyên bố của Tòa án Tối cao rằng việc xác định quyết định công nhân làm việc trên tàu thuộc di trú úc phải có thị thực là không hợp lệ vì nó chống lại những Đạo luật và một số luật khác về việc điều chỉnh lao động nước ngoài.

Về phía Tòa án tối cao đã chấp nhân và cho rằng việc ra quyết định trên được xác định đã vượt quá năng lực hạn chế của S.9A (6) mà mục đích chủ yếu ở đây là để cung cấp cho chỉ số ngoại lệ cho những hoạt động đặc biệt có liên quan đến chế độ người lao động thị thực ở nước ngoài.

Tòa án tối cao vì thế cũng tuyên bố rằng việc xác định trên là không hợp lệ và sẽ không có hiệu lực. Bằng cách hoàn toàn phủ nhận sự mở rộng của chế độ thị thực cho tàu thuyền và những cấu trúc mà không được cài đặt nguồn Úc, việc xác định được tổ chức cụ thể để được vượt quá công suất..

Điều này có thể cho thấy sẽ không có ý nghĩa gì đối với những người đã và đang làm việc trên tàu có liên quan và các cấu trúc nổi trong khu vực di cư ?

Nhũng người làm việc trên tàu thuộc di trú úc họ sẽ cần một visa 400 hoặc visa 457.

Các loại  visa được quy định cho những chương trình hoạt động ngoài khơi cho những người lao động sẽ có một khu vực để họ tham gia hoặc hỗ trợ một nguồn tài nguyên ngoài khơi.

Tư vấn miễn phí: 028.3833.8888 - 0976.694.599

Bài viết mới