Thông tin mới nhất về những thay đổi về định cư úc diện tay nghề ở nam úc năm 2018

Tư vấn miễn phí: 028.3833.8888 - 0976.694.599

Những thay đổi về định cư úc diện tay nghề vào năm 2018- 2018 thực là là một chuyển động lớn với chính phủ Nam Úc đưa ra bản cập nhật mới nhất.

Vào sáng ngày 19/4/2017 những yêu cầu về việc đề cử đối những hồ sơ có điểm cao sẽ được tăng từ 80 lên 85 điểm tức là các hồ sơ này sẽ được tăng lên 5 điểm. việc thay đổi này là hoàn toàn đáp ứng với hạn ngạch tổng thể đạt được theo yêu cầu 80 điểm ở thời điểm hiện tại.

Thông tin mới nhất về những thay đổi về định cư úc diện tay nghề ở nam úc năm 2018

Điều đặc biệt trong thay đổi này sẽ không làm ảnh hưởng đến những người đã nộp đơn trước thời điểm này. Tuy nhiên, với những đơn xin đề cử theo dòng hồ sơ có số điểm cao nhận được sau thời gian thay đổi trên sẽ bị từ chối nếu họ không đáp ứng đủ yêu cầu cho quy định mới từ 80 lên 85 điểm.

Những ngành điểm cao và loại trừ chuỗi nhập cư:

Việc thay đổi này sẽ có hiệu lực ngay lập tức đối với những ngành nghề dưới đây   trong Danh sách Kỹ năng Bổ sung không còn có sẵn cho diện đề cử, diện tay nghề cho hồ sơ có điểm cao hoặc đề cử chuỗi nhập cư:

  1. Mã: 221111 Kế toán viên (Tổng hợp)
  2. Mã: 223111 Cố vấn Nguồn nhân lực (không có điểm cao kể từ 02/09/2016)
  3. Mã: 225113 Chuyên gia Marketing
  4. Mã: 225412 Đại diện Bán hàng (Dược phẩm và Dược phẩm)
  5. Mã: 242111 Giảng viên đại học
  6. Mã: 242112 Giáo viên phụ đạo đại học – University Tutor
  7. Mã: 251511 Dược sĩ Bệnh viện
  8. Mã: 251513 Dược sĩ Bán lẻ

Về những quy định của thay đổi này  cũng sẽ  không làm ảnh hưởng đến các đơn đã nộp trước 1 giờ chiều ngày 5/4/2017. Những đơn nào nộp sau khoảng thời gian này sẽ bị từ chối khi xin điểm cao hoặc có thể sẽ được đề cử di chuyển theo mô hình dạng chuỗi.

Mong rằng những tiểu bang khác sẽ phát hành thêm nhiều bản cập nhật dẫn đến việc phát hành SOL mới nhất vào ngày 1/7/2017.

Sau những thay đổi này bạn nên làm gì ?

Nếu những thay đổi này đã được thực thi mà bạn dự định nộp hồ sơ 189/190 thì bạn nên chủ động tìm kiếm để đảm bảo rằng bạn có thể đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện “thời gian áp dụng”  cũng như việc đánh giá, kiểm tra các kỹ năng, trình độ tiếng Anh và các tiêu chí áp dụng khác. Trong khi gửi đơn bày tỏ nguyện vọng – EOI sẽ không đảm bảo một lời mời nộp đơn cho visa 189/190.

Tư vấn miễn phí: 028.3833.8888 - 0976.694.599

Bài viết mới