Visa du lịch – thăm thân nhân và công tác Úc (VISITOR VISA)

Tư vấn miễn phí: 028.3833.8888 - 0976.694.599

Thị thực đi thăm Úc (diện visa 600 – Visitor Visa) cho phép bạn vào Úc tạm thời, trong thời gian ngắn với mục đích du lịch hoặc công tác.

VISA DU LỊCH, THĂM THÂN, CÔNG TÁC ÚC (VISITOR VISA)

Diện du lịch (Visitor stream): Dành cho đương đơn đến nước Úc tạm thời trong kỳ nghỉ, thăm họ hàng, người thân hoặc bạn bè hoặc mục đích ngắn hạn khác mà không ở lại làm việc tại Úc, bao gồm cả việc học tập, đào tạo không vượt quá 3 tháng.

Diện công tác (Business Visitor stream): Visa này dành cho đương đơn có mục đích đến nước Úc để phục vụ các hoạt động kinh doanh, thương mại bao gồm:

 • Phục vụ công tác cho các công ty, doanh nghiệp nói chung hay yêu cầu của chính phủ.
 • Đàm phán hợp đồng với đối tác nước ngoài
 • Thăm viếng của chính phủ.
 • Tham gia các hội nghị, hội thảo, phỏng vấn xin việc hay các bài thi chuyên nghiệp.

PHÍ PHẢI NỘP ĐỐI VỚI VISA DU LỊCH ÚC (VISITOR VISA): 

 • Phí thị thực: khoảng 135 AUD/ mỗi đương đơn = 2,390,000 VND.
 • Phí nộp hồ sơ: giao động khoảng 435,000 VND đối với đương đơn chính và 304,000 VND đối với đương đơn phụ thuộc.
 • Phí cung cấp mẫu sinh trắc học (lấy dấu vân tay và chụ hình theo yêu cầu của Đại sứ quán/Lãnh sự quán): khoảng 435,000 VND đối với đương đơn chính và 304,000 VND đối với đương đơn phụ thuộc.
 • Phí nộp bổ sung của hồ sơ (khoản phí này sẽ không phải trả nếu bạn cung cấp thư yêu cầu bổ sung từ Đại sứ quán/ Lãnh sứ quán):  chi phí khoảng 304,000 VND / mỗi đương đơn.

Định cư Úc du lịch – thăm thân- chữa bệnh giúp bạn có thể sang úc định cư  trong khoảng thời gian ngắn hạn từ 3 đến 12 tháng.

 • Visa 676 – Du lịch: Cho phép các bạn đến thăm Úc trong kỳ nghỉ hoặc giải trí, hay thăm gia đình, nười thân hoặc bạn bè. Visa này cũng có thể được dùng cho mục đích không làm việc ngắn hạn bao gồm cả việc học tập dưới 3 tháng. Hiện nay visa 676 này đã đóng lại và không tiếp nhận hồ sơ mới kể từ ngày 23/3/2016 và thay thế bằng visa mới Visa600 – Du lịch (Visitor visa)

Điều kiện để được cấp Visa 600:

 • Có lý do đi du lịch chính đáng.
 • Thỏa mãn điều kiện về mặc tài chính.
 • Thỏa mãn những điều kiện khác về mặc sức khỏe và tư cách nếu Bộ di trú yêu cầu.

Visa 679 – Du lịch có bảo lãnh: Dành cho các du khách đến Úc để đi nghỉ hay thăm viếng gia đình, người thân và được bảo lãnh bởi thân nhân đang định cư tại Úc. Visa này đã đóng kể từ ngày 23/3/2013 và cũng được thay thế bằng visa 600 theo dòng Người thân bảo lãnh (Sponsored Family stream)

 Điều kiện để được cấp Visa 600:

 • Người bảo lãnh phải có đủ điểu kiện theo quy định
 • Bạn có ý định thực sự thăm gia đình, người thân ở Úc hay đi nghỉ.
 • Thỏa mãn các điều kiện khác về sức khỏe và tư cách nếu Bộ di trú yêu cầu.
Tư vấn miễn phí: 028.3833.8888 - 0976.694.599

Bài viết mới