Visa kỳ nghĩ kết hợp với làm việc cho công dân việt nam

Tư vấn miễn phí: 028.3833.8888 - 0976.694.599

Theo những thông báo của Cục Quản lý lao động ngoài nước – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục mở cổng thông tin điện tử để tiếp nhận thêm hồ sơ trong đó có những hồ sơ còn thiếu và những hồ sơ dự bị của công dân đề nghị cấp thư giới thiệu tham gia Chương trình định cư úc diện Lao động kết hợp với kỳ nghỉ Australia trong năm  tài khóa 2016 – 2017 của Australia, cụ thể như sau:

Visa kỳ nghĩ kết hợp với làm việc cho công dân việt nam

  1. Cục quản lý lao động nước ngoài – Bộ lao động thương binh và Xã hội sẽ tiếp nhận thêm khoảng 12 hồ sơ chính thức còn thiếu để bổ sung và khoảng thêm khoảng 50 hồ sơ dự bị (dự bị cho các hồ sơ không đủ điều kiện cấp thư giới thiệu, công dân đăng ký đề nghị cấp giấy giới thiệu nhưng lại không nộp đơn, hồ sơ và dự bị cho hồ sơ đã được Cục Quản lý lao động ngoài nước cấp Thư giới thiệu nhưng bị phía Australia từ chối cấp thị thực).
  2. Từ ngày 24/05/17 cổng cổng thông tin điện tử sẽ bắt đầu mở để tiếp nhận  các hồ sơ của công dân
  3. Từ ngày (01/07/2017-30/06/2018). Hồ sơ dự bị của các ứng viên không được chuyển tiếp sang năng tài khóa mới của Australia
  4. Để biết thêm về điều kiện tham gia Chương trình Lao động kết hợp với kỳ nghỉ, công dân tham khảo thêm thông tin để hiểu rõ hơn.

Cục Quản lý lao động  nước ngoài – Bộ lao động thương binh và xã hội ra thông báo để công dân Việt Nam có nguyện vọng và có thể đáp ứng các điều kiện tham gia Chương trình.

Tư vấn miễn phí: 028.3833.8888 - 0976.694.599

Bài viết mới